Igeidők gyakorlás - múlt időQuiz

Simple Past – Egyszerű múlt gyakorlás quiz

Írd át a mondatokat múlt időbe. Használd a jelen idejű mondatban lévő ige múlt idejét.

Többször is megcsinálhatod a tesztet, a mondatok változnak.
I always cry at sad films.

I at a sad film yesterday evening.

He reads the news every morning.

He the news in the evening yesterday.

We have a Porsche.

We a Mercedes 2 years ago.

He rarely writes emails.

He a lot of emails last month.

The shop usually closes at 7.

The shop at 6 yesterday.

They cook pasta on Mondays.

They pasta last Monday.

I finish work at 4 every day.

I work at 5 yesterday.

You often help your friends.

You your friends yesterday.

We sleep 8 hours every night.

We 10 hours last weekend.

They live in London.

They in New York five years ago.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb