Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

Az openwingangol.hu kijelenti, hogy tevékenységét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban végzi.

A megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozza, nem adja bérbe, nem értékesíti harmadik félnek, azokat kizárólag az előzetesen közölt célból használja fel.

Megadott adatait az ingyenes leckékben, elektronikusan kiküldött tájékoztatókban lévő linkre kattintással bármikor törölheti, azok törlését az info@openwingsangol.hu email címre eljuttatott elektronikus levélben vagy a kapcsolat űrlap kitöltésével kérheti. A felhasználó az oldal szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárul, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait az openwingsangol.hu tárolja és kezelje.

A linkre kattintva  olvasható adatvédelmi tájékoztatással  jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Back to top button
Close