GyakorlásQuiz

Múlt vagy jelen?

Teszteld a jelen és múltidőkkel kapcsolatos tudásod

Válaszd ki a mondatba illő, megfelelő idejű igéket!

A feladatot többször is megcsinálhatod, a kérdések változnak.

Who ____________ paper and when?

My father ____________ up in France.

Ed ____________ in the bank when it was robbed.

I ___________ to school when I saw the accident.

Sarah is unemployed. She ____________ up her job.

Are you ready? Everybody ___________ for you.

She is good at languages. She ___________ four languages very well.

Look! Lucy and James ____________ !

Albert Einstein ____________ the theory of relativity.

I always ____________ his name. Is it Jack or Joe?

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb