Igeidők - TensesIgeidők gyakorlás - múlt idő

Befejezett jelen vagy múlt idő?

Gyakorolj ezzel a kétféle választásos teszttel

Melyik a helyes? Jelöld meg!

Where ____________ born?

Look! Lucy and James ____________ !

Albert Einstein ____________ the theory of relativity.

My father ____________ up in France.

Who ____________ paper and when?

Ed ____________ in the bank when it was robbed.

Sarah is unemployed. She ____________ up her job.

I don't know his wife. We ____________ .

The weather ____________ cold recently.

I ____________ to Paris but I'd love to go there once.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb