Igeidők - TensesIgeidők gyakorlás - múlt idő

Befejezett jelen vagy múlt idő?

Gyakorolj ezzel a kétféle választásos teszttel

Melyik a helyes? Jelöld meg!

I ____________ to Paris but I'd love to go there once.

Albert Einstein ____________ the theory of relativity.

I always ____________ his name. Is it Jack or Joe?

The weather ____________ cold recently.

I don't know his wife. We ____________ .

Where ____________ born?

How many plays _______Shakespeare_________ ?

Look! Lucy and James ____________ !

Ed ____________ in the bank when it was robbed.

Ella ____________ shopping. She'll be back soon.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb