Levélírás

Angol levélírás nyelvtani szabályai és formai követelményei

Levélírás szabályai

Külalak

 

Hivatalos levél Magánlevél
Saját cím a levél jobb sarkában (név nélkül!)

Szerepeljen:

Házszám Utca (Street/Road etc)

Irányítószám Város

Vagy Város

Irányítószám

Saját cím a levél jobb sarkában (név nélkül!)

Szerepeljen:

Házszám Utca (rövidíthető: Str/Rd)

Irányítószám Város

Vagy Város

Irányítószám

Egy sor kimarad Egy sor kimarad
Alá teljes dátum

–        12th June, 2006

–        12/06/2006

–        06/12/2006

–        12 June 2006

–        June 12th , 2006

Alá dátum (rövidíthető: az év elmaradhat)
A címzett nevét, beosztását (ha ismert) írjuk a bal oldalra a saját címünknél lejjebb. NE írjuk bele a címzett nevét, címét!
Alá a címzett címét. (lsd. mint fenn)

Stílus:

Hivatalos levél Magánlevél
NE használjunk összevont alakokat, rövidítéseket, többszavas igéket használhatunk összevont alakokat, rövidítéseket, többszavas igéket
NE használjunk hétköznapi kifejezéseket, kötőszavakat

használjunk formális nyelvezetet

használjunk hétköznapi kifejezéseket, kötőszavakat, idiómákat

NE használjunk formális nyelvezetet

Használjunk szenvedő szerkezetet, hosszabb mondatokat, udvarias fordulatokat Írhatunk rövidebb, személyes jellegű mondatokat
Írjunk személytelen stílusban (a szenvedő szerkezet segít) Használhatjuk az I/we személyes névmásokat
Használj kötőszavakat, kifejezéseket Használj kötőszavakat, kifejezéseket

A levelek rendezése:

  1. Üdvözlés
  2. A levél célja
  3. Kifejtés: tények, részletek. MINDEN GONDOLATI EGYSÉG KÜLÖN BEKEZDÉS!
  4. Esetleges kérések
  5. Záró sorok, befejezés
  6. Elbúcsúzás
Hivatalos levél Magánlevél
Üdvözlés:

–          ha a címzett neve ismert: Dear titulus (Mr/ Mrs/ Ms/Miss) és a vezetéknév VESSZŐ (pl.: Dear Mr Smith, )

–          ha a címzett neve ismeretlen: Dear Sir/Madam vagy Dear Sir or Madam VESSZŐ (pl.: Dear Sir/Madam, )

Üdvözlés:

– Dear a címzett keresztneve VESSZŐ (pl.: Dear Suzy,)

Elbúcsúzás:

–          Ha ismerjük a címzett nevét:

Yours sincerely,

Teljes név (pl.: László Kiss)

–          Ha nem ismerjük a címzett nevét:

Yours faithfully,

Teljes név

Elbúcsúzás:

–          Yours/Love from/ Best wishes,

Keresztnév (pl.: Laci)

Szófordulatok, kifejezések

 

Hivatalos levél Magánlevél
I am writing to enquire…

Azért írok, hogy érdeklődjem…

I’m writing to …

Azért írok, hogy…

I regret to inform you…

Sajnálattal közlöm, hogy…

I’m really sorry to say…
You will be informed of…

Tájékoztatni fogjuk…

I would like to be informed of…

Szeretném, ha tájékoztatnának…

I’ll let you know about…

Majd értesítelek…

I would be happy to attend an interview at your convenience.

Örömmel részt vennék egy meghallgatáson, amikor önnek megfelel.

We could meet when you can make it.

Találkozhatnánk, amikor jó neked.

Should you require any further information do not hesitate to contact me.

Ha további információra van szüksége, bátran keressen meg.

Just give me a ring if you need to know anything else.

Csörögj rám, ha tudni akarsz még valamit.

I would be grateful if you could…

Hálás lennék, ha tudna…

Do you think you could…..?

Szerinted tudnál…?

I look forward to hearing from you.

Nagyon várom a válaszát.

Write back soon.

Keep in touch.

Írj mielőbb.

 

 

Letölthető angol mintalevél – Formális és informális

Hivatalos levél letöltése >

Baráti levél letöltése >

'Fel a tetejéhez' gomb