Nyelvtan

to be + infinitive szerkezet használata

to be + infinitive szerkezet használata az angolban

To be + infinitive (to be to)

Használható:

 

Parancs kifejezésére:

You are to come back till seven.

No one is to leave this building without the permission of the police.

Wait till I come. – He says that we are to wait till he comes.

 

Instrukció, kérés kifejezésére:

Where are we to go?

Where shall I put it? – He asked where he was to put it.

 

Terv, intézkedés esetén:

(a múlt idejű alak meg nem történt, el nem végzett cselekvésre utal.)

She is to be married next month. – Nem tudjuk megtörtént-e, úgy tervezik, “úgy van, hogy”

They were to meet at the bus stop. – Úgy volt, hogy találkoznak, de nem történt meg, “úgy volt, hogy”

 

A tagadó alak tiltás esetén:

Pl.: You are not to park here.

 

A szenvedő szerkezettel utasítások esetén:

Pl.: These pills are to be taken after meals.

No food is to be carried into the examination room.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb