Kezdő Angol

Tárgyas névmások – Objective pronouns

Tárgyas névmások - Objective pronouns használata

Tanuljuk meg a névmások egy újabb – hasznos – típusát!

Personal pronouns

(Személyes névmások)

Object pronouns

(Tárgyas névmások)

I me
You you
He him
She her
It it
We us
You you
They them

 

 

Mikor használjuk?

A személyes névmásokat használjuk, ha az alanyt akarjuk helyettesíteni, azaz arról beszélünk, aki csinál valamit, akivel történik valami.

A tárgyas névmásokat használjuk, ha nem az alanyról van szó, azaz akinek, akivel, akihez, akiről, akit érint az, amit csinálunk. Jellemzően elöljárók után használatos.

Az angolban a szórend meglehetősen kötött, azaz a sorrend alany – állítmány – stb. Ki – csinál – stb (mit,hol, mikor, kivel … )

Tehát az ige (az állítmány) ELŐTT áll az alany (névmások esetén a személyes névmás – personal pronoun). Ha az ige UTÁN szerepel a névmás, akkor már az objective pronoun-t (tárgyas névmást) kell használnunk.

Pl.: He loves me. Ő szeret engem.

I love him. Én szeretem őt.

I love him but he doesn’t love me. Én szeretem őt, de ő nem szeret engem.

Are you coming with us? – Jössz velünk?

We are going with them. Mi velük megyünk.

 

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb