Nyelvtan

Szórend az angol nyelvben – Word order

Szórend az angolban

Alap fogalmak

Alany: aki a cselekvést végzi, akivel valami történik. Mindig az ige előtt áll.

I cleaned his room yesterday.

He feeds the chickens everyday.

They are listening to music now.

Állítmány: az alany csinálja, vele történik. Az angol állítmány mindig ige! (Ha más nem, a létige!) Ő szép.(a magyarban nincs ige) She is nice. (kell a létige!)

I cleaned his room yesterday.

He feeds the chickens everyday.

They are listening to music now.

Létige: a „be” és minden alakja. (are, is, am, was, were, been)

Tárgy: amit az alany csinál.

I cleaned his room yesterday.

He feeds the chickens everyday.

They are listening to music now.

Az angolban Direkt és Indirekt Tárgyat is megkülönböztetünk. Az Indirekt Tárgy megfelel a magyar részes határozónak (kinek?, kivel?)

Give that pen to John. pen: direkt tárgy,   John: indirekt tárgy.

Kijelentő mondat

Alap szórend:

KI           CSINÁL          MIT                   STB.

azaz

Alany     Állítmány     Tárgy (direkt)     Határozó

We          saw                 a film                yesterday.

They   are buying          an apple                now.

A jelző mindig a jelzett szó előtt áll.

We saw a good film yesterday.

The nice girl saw a film yesterday.

The nice girl saw a good film yesterday.

We saw his film yesterday.

Határozók:

–         Módhatározó: a „How” kérdésre válaszol. A mondatban a Direkt Tárgy, vagy ha nincs, az Ige után áll. Nem tehető viszont az ige és a tárgya közé.

Mary speaks English vey well.

The rest of the day was spent in a very relaxed way.

–         Helyhatározó: a „Where” kérdésre válaszol. A mondatban szintén a Direkt Tárgy, vagy ha nincs, az Ige után áll.

Sue did all her Chirstmas shopping in Oxford street.

Can you see the dictionary anywhere?

–         Időhatározó: a „When” vagy a „How long” kérdésre válaszol. Rendszerint a mondat/tagmondat végén áll, de néha (főként az írott angolban) a mondat legelején is állhat.

It continued snowing for the rest of the day.

The following day they caught the train to London.

–         Gyakoriság határozó: a „How often” kérdésre válaszol. A mondatban a „be” egyszerű igeidejeit követi.

John was often late for work.

Más igék esetén azok egyszerű igeidejei előtt áll.

Jennifer always preferred playing with Bob’s trains.

Összetett igeidőknél a segédige után áll.

I’ve never heard such a terrible music.

Ha több határozó van a mondatban, a sorrend:

Hely                 Mód         Idő

Bob and Sarah went   to Applefield   by train   at Christmas.

Kérdőmondat

Eldöntendő kérdés: (a válasz igen vagy nem lehet)

Ha az állítmány létige, fordított szórendet használunk.

He is at home now.   –  Is he at home now?

I am dancing.            –  Am I dancing?

Az  összes többi esetben segédigével kérdezünk, amelyet egyenes szórend követ (lsd. kijelentések).

They visit granny every week.  –  Do they visit granny every week?

John watched TV yesterday.    –  Did he watch TV yesterday?

Kiegészítendő kérdés:

A mondat legelején mindig kérdőszó áll, egyébként ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az eldöntendő kérdésnél.

He was at home. –  Where was he?

He gave up smoking. –  What did he do? What did he give up?

They came by car.  –  How did they come?

He gets up at 6.   –   When does he get up? What does he do at 6?

Amennyiben az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

Mary saw John. –  Who saw John?

Liz plays with the children.  –  Who plays with the children?

Felkiáltó mondat

A felkiáló mondatok általában a “What” vagy a “How” felkiáltószóval kezdődnek, melyet az a szó követ, amit hangsúlyozni akarunk, kivéve, ha az a szó az ige szerepét tölti be a mondatban, mert ebben az esetben a helyén marad.

You brought a nice picture. –  What a nice picture you brought.  –  a nice picture a hangsúlyos

He sings operas. – How he sings operas.  –  a sings a hangsúlyos

WHAT  felkiáltószót használunk, ha a kiemelés főnévre vonatkozik.

What a difficult grammar.

HOW felkiáltószót használunk, ha a kiemelés igére, melléknévre vagy határozóra vonatkozik. vonatkozik.

How difficult this grammar is.

 

Felszólító mondatok

Felszólító mondatoknál második személy esetén, az ige szótári alakja, a főnévi igenév, a mondat elejére kerül és az alanyt elhagyjuk.

You should come here.  –  Come here.

Első és harmadik személyben a “let” igét használjuk, mely szintén a mondat elején áll, utána az, akire a felszólítás vonatkozik tárgyesetben.

She should solve the problem alone. –  Let her solve the problem alone.

A felszólításokat a “do”segédigével nyomatékosíthatjuk.

You should come here. – Come here.  –  Do come here.

Óhajtó mondatok

Óhajtó mondatok esetében fordított szórenddel nyomatékosíthatunk.

I might see her once again. –  Might I see her once again.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb