Nyelvtan

So és such használata

So és such használata az angolban

so / such (a/an)

(jelentése: olyan ….)

 

SO + adjective (melléknév)

SUCH + adjective + noun (melléknév + főnév)

We use ’so’ with an adjective, ’such’ with adjective + noun.

We use ’such a/an’ with singular nouns and ’such’ with plural nouns. (egyes számú főnévnél a „such a/an” használandó, többes számú főnévnél pedig csak „such”)

E.g.:

This girl is so pretty.

The weather is so warm.

English grammar is so easy.

You are so beautiful.

She is such a pretty girl.

It is such a warm weather.

This is such an interesting book.

It is such an old jacket.

They are such good friends.

We are such clever students.

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb