Névelők – Articles

Nyelvtan

Névelők – Articles

Névelők az angol nyelvtanban

Határozatlan névelő (Indefinite article)

„a”, „an”

Használata:

–         Egyes számú, megszámlálható főnevek előtt, ha a beszélgetés során először teszünk említést róluk és nincsenek közelebbről meghatározva. Pl.: He bought a car yesterday.

–         Általános értelemben használt főnevek előtt. Pl.: A house is a place where people live.

–         Foglalkozás, nemzetiség, ár, sebesség, időmérték megnevezésekor. Pl.: He is a doctor. A Japanese came in. He drove at 60 miles an hour. Take a pill three times a day.

–         Néhány számnév esetén:

A couple of, a dozen, a million, a lot of, a great number of, a great deal of., a few, a little( ha „néhány”, „egy kis” értelemben használjuk)

Pl.: Drink a little wine.

–         Felkiáltásoknál egyes számú megszámlálható főnevek, és a „such”, „quite” és „rather” szavak előtt. Pl.: What a nice day! It was such a pity.

Nem használható:

–         Többes számú főnevek előtt.

 

Határozott névelő (Definite article)

„the”

Használata:

–         A beszélő által már ismert, vagy meghatározott főnevek előtt. Pl.: He bought a car yesterday. This is the car he bought.

–         A maga nemében egyedülállónak tekintett főnevek előtt. Pl.: the Moon, the sky

–         Gyűjtőnevek, pártok nevei, főnévként használt melléknevek előtt. Pl.: the rich, the police, the Conservative party

–         Folyók, tengerek, hegyek, szigetek, több tagból álló országnevek előtt. Pl.: the Thames, the Alps, the United States

–         Hangszerek előtt. Pl.: Teach me how to play the piano.

–         Többes számban álló családnevek  előtt és értelmező jelzőként álló tulajdonnév után. Pl.: The Blacks live here. He was Jack, the taxi driver.

–         Felsőfokú melléknevek, a: first, second, etc és az only előtt (ha melléknévként használjuk).  Pl.: He was the first to arrive. She was the only girl I met. He is simply the best.

–         A morning , afternoon, evening, night, holiday  szavak előtt. Pl.: I went there in the morning. DE: at noon, at midnight etc

–         Intézmények előtt (church, hospital, school etc), ha azokat nem rendeltetésszerűen használjuk. I went to the hospital to visit my aunt. DE: My aunt is in hospital.

 

Nem használjuk:

–         Tulajdonnevek előtt.

–         Intézmények előtt, ha azokat rendeltetésszerűen használjuk.

–         Mutató és birtokos jelzők előtt. Pl.: This is the bag. This is her bag.

–         Közlekedési eszközök használatakor. Pl.: I went by car.

 

 

A „zero article” (Semmilyen névelő)

Használata:

–         Elvont főnevek, anyagnevek esetén. Pl.: A question of life and death.

–         Többes számú főnevek előtt, ha általános értelemben használjuk őket.Pl.: Plants need water. Cats don’t like dogs.

–         Ünnepek, napok, évszakok, hónapok nevei előtt. Pl.: Meet me on Monday. Children like Xmas.

–         Földrajzi nevek előtt (utcák, városok, nevezetességek). Pl.: He has gone to live in China.

–         Étkezéseket kifejező szavak előtt. Pl.: He has supper at 9 o’clock every day.

'Fel a tetejéhez' gomb