Nyelvtan

Melléknevek – Adjectives használata, fokozása, összehasonlítása

Comparison - Melléknevek és fokozásuk az angolban

A melléknév a mondatban legtöbbször a főnév előtt áll, jelzőként.

Pl.: I saw a good-lookig man yesterday.

A melléknevet nem egyeztetjük a főnévvel. (One nice cat, two nice cats..)

 

A melléknév a névszói állítmány részeként is szerepelhet a mondatban, ilyenkor az ige után áll. A leggyakoribb igék, melyek melléknévvel állnak:

to be (lenni)

to become (vmilyenné válni)

to appear (vmilyennek tűnni)

to feel (érződni vmilyennek)

to look (látszani)

to smell (vmilyen szagúnak lenni)

to taste ( vmilyen ízűnek lenni)

to sound (hangzani)

to seem (vmilyennek tűnni, látszani)

 

Eg.: The weather is cold.

It feels warm.

The meal looks good.

The chicken smells bad.

 

A melléknevek főnévi szerepet is betölthetnek. Ilyenkor határozott névelővel, egyes számú alakban, de többes értelemben használjuk őket.

Eg.: The rich love their money. (A gazdagok…)

The blind must be helped. (A vakokat….)

 

A melléknevek fokozása

1.      Középfokban –ER, felsőfokban –EST végződést kapnak az

–          egyszótagú melléknevek (Eg.: cheap – cheaper – cheapest )

–          a két szótagú melléknevek közül az –y, -er, -le, -ow végűek. (happy-happier-happiest)

A szó végi “y” mindig “i”-re változik!

 

2.      A két vagy több szótagú szavakat (kivéve az előbbi esetekben) középfokon more, felsőfokon most elöljárókkal fokozzuk.

Eg.: expensive – more expensive – most expensive

famous – more famous – most famous

 

3.      Lefelé fokozásnál minden esetben a less és a least szavakat használjuk.

Eg.: interesting – less interesting – least interesting

funny – less funny – least funny

 

4.      Néhány melléknév fokozása rendhagyó:

good – better – best

bad – worse – worst

much – more – most

 

5.      Néhány melléknévnek kettős fokozott alakja van, melyek jelentése nem egyezik:

little – smaller – smallest   (legkisebb)

–  less      –  least       (legkevesebb)

far   – farther – farthest    (legtávolabbi)

–  further – furthest    (legtovábbi)

near  – nearer  – nearest   (legközelebbi)

– next       (következő)

late  – later  – latest   ( legkésőbbi)

– latter – last     (legutolsó)

old   – older – oldest (legöregebb)

– elder  – eldest  (legidősebb a családban)

 

Összehasonlító szerkezetek

Alapfok:

as…..as               He is as tall as his father.

the same ….as     This building is the same size as ours.

not so………as     She is not so pretty as her sister.

not as………as      She is not as pretty as her sister.

 

Középfok:

középfokú melléknév + than

Her hair is longer than mine.

 

Felsőfok:

the + felsőfokú melléknév.

This is simply the best.

 

Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk két azonos középfok “and” kötőszóval való összekötésével.

Eg.: The wood became darker and darker. (Az erdő egyre sötétebb lett.)

 

A magyar “mennél …..bb, annál ……..bb” fokozási alakot az angolban “the + középfok…… the + középfokkal” fejezzük ki.

Eg.: The more you want the less you get. (Minél többet akarsz, annál kevesebbet kapsz.)

 

“like”, “as”

A “like” általában csak főnévvel, névmással vagy gerunddal (ige+ing alak) állhat.

Eg.: He looks like a ghost.

It was like swimming in honey.

 

Az “as” használandó, ha meghatározott igéről van szó.

Eg.: Why don’t you cycle to work as we do.

 

Ha az “as” után főnév áll, a mondat jelentése megváltozik:

Eg.: He worked like a slave. Dolgozott, mint egy rabszolga. (de nem volt az)

He worked as a slave. Rabszolgaként dolgozott. (az volt)

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb