Nyelvtan

Kötőmód – Wish – If only – Would rather etc.

Subjunctive - Kötőmód az angolban - If - Wish - etc.

A Subjunctive jelen időre vonatkozóan megegyezik az egyszerű múlt idő alakjaival, kivéve, hogy E/3. számban was és were is állhat. Ha az állítás nem igaz, vagy kétséget fejez ki, általában a were áll. Pl.: I wish I were you.

A Subjunctive múlt időre vonatkozóan megegyezik a befejezett múlt idő alakjaival.

Pl.: I wish I had gone to Rome last summer.

Tehát ha a jelenről beszélünk, múlt idejű alakot kell használnunk, ha a múltról beszélünk, befejezett múlt idejű alakot.

A következő kifejezések után áll:

It’s time

It’s high time

It’s time we left.

It’s high time we were going.

 

would rather

would sooner

I’d rather you didn’t smoke here.

I’d sooner you didn’t eat all the bread.

 

As if

As though

You look as if you had seen a ghost.

I felt as if I were flying.

Wish

If only

I wish I had a motorbike.

I wish I hadn’t eaten that much.

If only I hadn’t eaten that much.

 

Megjegyzések:

1. ) A would rather/sooner után csak akkor áll kötőmód, ha a cselekvés alanya nem ugyanaz.

Pl.: I’d rather you didn’t drink so much.

I’d rather go by bus.

A would prefer után nem állhat kötőmód!

 

2.) Az It’s time után to+infinitive is állhat.

Pl.: It’s time to go.

It’s time we went.

 

3.) A wish után, ha a kívánság a jövőre vonatkozik, vagy ha idegesítő szokásról van szó, a

would-ot használjuk.

Pl.:  I wish you would leave.

I wish you wouldn’t make such a mess.

 

4.) As if, as though után állhat jelen idő is, ha az állítás igaz.

Pl.:  I feel as if  he owned the place.

I feel as if he owns the place.

 

5.) A demand, insist, suggest, require igék után formálisan jelen idejű Subjenctive használható. Ennek az alakjai megegyeznek az infinitive-vel, azaz E/3. sz.-ben sincs “s” az ige után. A “be” minden alakja “be”.

They demanded that he leave at once.

The boss demanded that you be in his office immediately.

 

6.) Vannak olyan kifejezések, amelyekben szintén a Subjenctivet használjuk.

God save the Queen!

Be that as it may….

Come what may….

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb