Kezdő Angol

Kérdések – Questions

Kérdések - Questions használata

A kérdések alkotása sokszor okoz problémát, nézzük meg együtt, mik az alapvető szabályai.

Kérdőmondatok szerkesztése

Eldöntendő kérdés (igen vagy nem lehet a válasz):

 

Ha az állítmány létige, fordított szórendet használunk.

 

He is at home now.   –   Is he at home now?

You are cooking chicken.  –  Are you cooking chicken?

Az  összes többi esetben segédigével kérdezünk, amelyet egyenes szórend követ.

 

They visit granny every week. –  Do they visit granny every week?

He can ski. –  Can he ski?

He went to school. –  Did he go to school?

Kiegészítendő kérdés:

 

A mondat legelején mindig kérdőszó áll, egyébként ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az eldöntendő kérdésnél.

 

He is at home. –  Where is he?

I am playing chess.  –  What are you doing?

He plays tennis every day..  –  What does he do every day?

We rarely clean the room.  –   How often do you clean the room?

He can play football.  –  What can he play?

Amennyiben az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

 

Mary cleans the room. –  Who cleans the room?

I went home.  –  Who went home?

 

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb