Kezdő Angol

Képességek – Can, can’t

Ebben az ingyenes angol leckében a képesség kifejezéséről lesz szó

CAN, CAN’T

I can can I? I can’t = I cannot
you can can you? you can’t = you cannot
he can can he? he can’t = he cannot
she can can she? she can’t = she cannot
it can can it? it can’t = it cannot
we can can we? we can’t = we cannot
you can can you? you can’t = you cannot
they can can they? they can’t = they cannot

 

A ’can’ csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs. Mit jelent ez? Segít kifejezni azt, hogy valaki képes valamire, meg tud valamit csinálni, illetve megtehet, csinálhat valamit, de mindig mellé kell tenni egy cselekvést, történést kifejező igét. A ’can’ csak jelen időben használható. Az utána álló ige szótári alakjában áll.

I can swim. – Tudok úszni.

You can speak. – Beszélhetsz.

They can speak French. – Tudnak franciául.

Can she play tennis? – Tud teniszezni?

Can you speak English? – Beszélsz angolul? (Tudsz angolul?)

We can’t go. = We cannot go. – Nem tudunk menni. (Nem mehetünk)

He can’t help. – Nem tud segíteni.

 

A kérdésekre a rövid válasz:

Can you ………?

Yes, I can.

No, I can’t.

Can she dance?

Yes, she can.

Can he sing?

No, he can’t.

 

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb