Szókincs

Jobs, Working vocabulary – Munka

Munka tematikus szókincs lista

Hallgasd közben a hanganyagot!

 

job munka, állás
to work (worked, worked) dolgozni
work munka
worker munkás
labour fizikai munka
manual labour kétkezi munka
skilled worker szakmunkás
unskilled worker segédmunkás
semi-skilled worker betanított munkás
occupation foglalkozás
profession hivatás
to hire felvenni alkalmazottat
to employ (employed, employed) alkalmazni
employer munkaadó
employee munkavállaló
self-employed magánvállalkozó
unemployed munkanélküli
unemployment munkanélküliség
unemployment benefit munkanélküli segély
enterprise vállalkozás
to apply for (applied, applied) jelentkezni (állásra)
application jelentkezés
vacant position betöltetlen állás
vacancy üresedés
job interview meghallgatás, elbeszélgetés
strength erősség
weakness gyenge pont
experience tapasztalat
experienced tapasztalt
expert szakértő
self-fulfilment önmegvalósítás
cv (curriculum vitae) önéletrajz
motivational letter motivációs levél
motivation motiváció
to earn (earned, earned) pénzt keresni
income bevétel
income tax jövedelemadó
salary fizetés
high magas
low alacsony
well-paid jól fizetett
pay-rise fizetésemelés
wage hetibér
commission jutalék
benefit juttatás
company car cégautó
prestigious köztiszteletben álló, megbecsült
department osztály
company cég
factory gyár
firm cég
career karrier
to promote előléptetni
promotion előléptetés
post, position beosztás
colleague kolléga
boss főnök
chief főnök, fő-
director igazgató
manager vezető, irányító
assistant asszisztens
carpenter ács
architect építész
surgeon sebész
farmer földműves
chemist gyógyszerész
building contractor építési vállalkozó
freelancer szabadúszó
lawyer jogász, ügyvéd
gardener kertész
bricklayer kőműves
locksmith lakatos
engineer mérnök
security guard biztonsági őr
tailor szabó
cleaner takarító
secretary titkár/nő
electrician villanyszerelő
dentist fogorvos
to enjoy (enjoyed, enjoyed) élvezni
challenge kihívás
task feladat
duty kötelesség
in charge of something felelős valamiért
responsible for something felelős valamiért
responsibility felelősség
to deal with something (dealt, dealt) foglalkozni valamivel
to handle (handled, handled) kezelni
to produce (produced, produced) gyártani
meeting megbeszélés, értekezlet
to require (required, required) igényel, megkövetel
qualification végzettség
skill készség
personality személyiség
quality tulajdonság
honest őszinte
ambitious ambiciózus
patient türelmes
cheerful vidám
smiling mosolygós
hard-working szorgalmas
educated művelt, iskolázott
persuasive meggyőző
creative kreatív
reliable megbízható
strict szigorú
dedicated elhivatott
efficient hatékony
polite udvarias
kind kedves
sick leave betegszabadság
maternity leave szülési szabadság
day off szabadnap
working hours munkaidő
to do flexi-time kötetlen munkaidőben dolgozni
flexible kötetlen
to do shift work több műszakban dolgozni
nightshift éjszakai műszak
to do overtime túlórázni
part-time job részmunkaidős foglalkozás
full-time job teljes munkaidős foglalkozás
workplace munkahely
office iroda
office worker irodai munkás
to retire (retired, retired) visszavonulni
pension nyugdíj
pensioner nyugdíjas
to be late elkésni
to fire (fired, fired) kirúgni
to dismiss (dismissed, dismissed) elbocsátani

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb