Szókincs

Environment vocabulary – Környezet

Környezet tematikus szókincs lista

Hallgasd közben a hanganyagot!

 

environment környezet
to surround (surrounded, surrounded) körbevenni
surroundings környék
to pollute (polluted, polluted) szennyezni
pollution szennyezés
polluted szennyezett
high pollution level magas szennyezettség szint
low pollution level alacsony szennyezettség szint
catastrophe katasztrófa
natural disaster természeti csapás
phenomenon jelenség
to affect (affected, affected) hatással lenni
effect hatás
to influence (influenced, influenced) befolyásolni, hatással lenni
skin cancer bőrrák
hay fever szénanátha
allergy allergia
to suffer (suffered, suffered) szenvedni
smog szmog
chemical vegyszer
extinct kihalt
to become extinct (became, become) kihalni
to damage (damaged, damaged) károsítani
damage kár
to destroy (destroyed, destroyed) kiirt, lerombol
destruction rombolás, pusztítás
to rise (rose, risen) emelkedni
to cause (caused, caused) okozni
to stop (stopped, stopped) megállítani
conservation megőrzés
rainforest esőerdő
to cut (cut, cut) vágni
forest management erdőgazdálkodás
reforestation erdőtelepítés
deforestation erdőirtás
soil termőföld
to wash away (washed, washed) elmosni
oxygen oxigén
air levegő
air quality levegő minőség
thinning vékonyodás
ozone layer ózonréteg
ozone hole ózonlyuk
danger veszély
global warming globális felmelegedés
greenhouse effect üvegházhatás
ultraviolet radiation ultraibolya sugárzás
climate change klímaváltozás
to melt (melted, melted) olvadni
ice jég
pole pólus, sark
current áramlat
Gulf stream Golf áramlat
to slow down (slowed, slowed) lelassulni
desert sivatag
desertification elsivatagosodás
carbon dioxide széndioxid
gas gáz
smoke füst
acid rain savas eső
lead ólom
level szint
petrol benzin
to produce (produced, produced) termelni
to emit (emitted, emitted) kibocsátani
emission kibocsátás
exhaust fumes kipufogó gázok
harmful káros
nuclear power nukleáris energia
renewable energy sources megújuló energiaforrások
wind power szél energia
solar power napenergia
solar powered napenergiával működő
industry ipar
factory gyár
material anyag
filter szűrő
to filter (filtered, filtered) szűrni
to increase (increased, increased) növelni
to decrease (decreased, decreased) csökkenteni
hurricane hurrikán
tornado tornádó
tsunami szökőár
earthquake földrengés
volcanic eruption vulkánkitörés
risk rizikó, kockázat
tendency tendencia
groundwater talajvíz
ocean óceán
sea tenger
lake
river folyó
over fishing túlhalászás
accident baleset
tanker tartályhajó
to leak (leaked, leaked) szivárogni
to spill (spilt, spilt) kiömleni
oil spill olajfolt
to prevent from (prevented, prevented) megakadályozni
surface felszín
to solve (solved, solved) megoldani
solution megoldás
to limit (limited, limited) korlátozni
to ban (banned, banned) betiltani
to fine (fined, fined) megbírságolni
fine bírság
to penalize (penalized, penalized) megbüntetni
garbage szemét
waste hulladék
to litter (littered, littered) szemetelni
to dump (dumped, dumped) kiönteni, lerakni
to burn (burnt, burnt) égni, égetni
to collect (collected, collected) gyűjteni
selectively szelektíven
selective garbage collection szelektív hulladékgyűjtés
to recycle (recycled, recycled) újrahasznosítani
recycling újrahasznosítás
to use (used, used) használni
environmentally friendly környezetbarát
transport közlekedés
public transport tömegközlekedés
to ride a bicycle (rode, ridden) biciklizni
to walk (walked, walked) sétálni
plastic bag műanyag zacskó
paper bag papírzacskó
disposable eldobható
returnable visszaváltható
agriculture mezőgazdaság
organic farming biogazdálkodás
fertilizer műtrágya

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb