Nyelvtan

Egyszerű múlt idő – Past Simple Tense

Egyszerű múlt idő - Past Simple Tense használata és képzése

Képzése:

Szabályos igék esetén: ige + “ed”. Rendhagyó igéknél azok második alakját használjuk.

Pl.: work – worked     buy – bought

Ha az ige rövid mássalhangzóra végződik, ami előtt rövid magánhangzó áll, akkor az utolsó mássalhangzó megkettőződik. Pl.: stop – stopped

Ha az “y”-ra  végződő igénél az “y” előtt mássalhangzó áll, akkor az “y”-ból “i” lesz.

Pl.: try – tried    copy – copied

Tagadásnál a “did not” (didn’t) használandó.

Pl.: I did not (didn’t) work.

Kérdésnél a “did” segédigét használjuk. Alanyra kérdezésnél nem használunk segédigét.

Pl.: Did you work?

Who worked here last week?

 

Használata:

Olyan cselekvések esetén használjuk, melyek a múltban történtek, azaz már befejeződtek és kokrét időpontjukat ismerjük.

1. Múltbeli cselekvés esetén, ha a cselekvés ideje adott.

a) egyszeri, pillanatnyi  cselekvés esetén

Pl.:  I met John yesterday.

b)       szokásos, ismétlődő cselekvés esetén.

Pl.: He always carried an umbrella.

Régi szokás kifejezésére, ami az alanyra ma már nem jellemző, a “used to” kifejezést

használjuk. Pl.: I used to smoke pipe.

Kérdésnél és tagadásnál használhatjuk a “did” segédigét, de a kifejezést is tagadhatjuk.

Pl.: Did you use to smoke pipe? No, I didn’t use to smoke pipe.

I used not (usedn’t) to smoke pipe.

2. Múltbeli cselekvés esetén, ha a cselekvés idejét nem említjük, de az egyértelmű  és meghatározott.

Pl.: How did you get your present job?

The train was ten minutes late.

3. Ha időpontra kérdezünk rá.

Pl.: When did you leave school?

4. Egyszerű múltat használunk, ha a cselekvés a múlt egy bizonyos időszakában történt, de már befejeződött és nincs hatással a jelenre.

Pl.: He worked in that bank for four years. ( már nem ott dolgozik)

She lived in Rome for a long time. ( már nem ott él.)

Jellemző időhatározók:

yesterday, the day before yesterday, last night/week, etc., once, one day, ago, just now, then, at that time, when

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb