Nyelvtan

Egyszerű jövőidő – Future Simple

Egyszerű jövőidő az angolban

Egyszerű jövő – Simple Future

Képzése:

Egyes és többes szám első személyben “shall/will” + ige, a többi számban és személyben “will” + ige.

Pl.: I shall (I’ll) work tomorrow.

He will (He’ll) work tomorrow.

Tagadás a “not” szócskával történik.

Pl.: I shall not (shan’t) work tomorrow.

He will not (won’t) work tomorrow.

Kérdezés: fordított szórenddel.

Pl.: Shall I work tomorrow?

Will he  work tomorrow?

A formális angolban egyes és többes szám első személyben a shall használandó. A will ugyanis ezekben a személyekben előre el nem határozott szándékot fejez ki.

Pl.: I shall be 25 tomorrow. – Nincs szándék, nem én döntöttem így.

I will answer the phone. – Szándékomban áll felvenni a telefont, én döntöttem el.

A beszélt nyelvben ugyanakkor már csak ritkán használjuk a shall-t, a will átvette a helyét minden személyben.

Kivételek:

Utókérdéseknél: Let’s go, shall we?

Javaslatoknál: Shall we take a taxi?

Tanács, utasítás kérésénél: What shall I do with your mail?

A formális angolban a shall második és harmadik személyben ígéretet, parancsot fejezhet ki. (Ritkán használjuk.) Pl.: You shall have a sweet. – Megígérem, hogy kapsz cukrot. You shall not lie. – Nem szabad hazudni.

Használata:

Az egyszerű jelen időhatározó nélkül is használható, általában a beszélő véleményét, meggyőződését, töprengését fejezi ki  a jövőbeli cselekvésről.

a)   A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére.

Pl.: He will meet her at four.

b) Szokásos ismétlődő jövőbeni cselekvés kifejezésére.

Pl.: He will do the shopping every week.

Ha az egyszerű jelen helyett “be going to” szerkezetet használunk, a cselekvés bekövetkezése valószínűbbé válik.

Pl.: He will build a house. – Szerintem házat fog építeni, inkább csak vélemény, nem tudjuk, hogy tényleg építkezni fog-e.

He is going to build a house. – Azt jelenti, hogy az alany már eldöntötte ezt a tényt, és hamarosan el is kezdi az építkezést, lehet, hogy már előkészületeket is tett.

Leggyakoribb időhatározói:

tomorrow, tomorrow morning/evening etc, next week/month etc, then, soon.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb