Nyelvtan

Befejezett jelen igeidő – Present Perfect

Befejezett jelen igeidő - Present Perfect használata

Befejezett jelen idő (Present perfect tense)

Képzése:

A “have” segédige jelen idejű alakja + az ige harmadik alakja (past participle).

Pl.: I have been to London. He has been to London.

Tagadás a “not” szócskával történik.

Pl.: I have not (haven’t) been in London.

Kérdésben fordított szórendet használunk.

Pl.: Have you been to London? Haven’t you been to London?

 

Használata:

A Present Perfect mindig szoros kapcsolatot fejez ki a múlt és a jelen között.

 

1. Present Perfect + just

Akkor használjuk, ha a cselekvés a múltban kezdődött és közvetlenül a jelen pillanat előtt fejeződött be.

Pl.: He has just gone out. =  Éppen most ment ki.

 

2. Present Perfectet használunk, múltbeli cselekvéseknél, ha azok ideje nem pontosan

meghatározott (nincs konkrét múltidőre utaló időhatározó).

Pl.: Have you had breakfast? = Reggeliztél már? – Nincs időhatározó: P. P.

Did you have breakfast yesterday? = Reggeliztél tegnap? – Van időhatározó: Simple Past

3. Present Perfectet használunk, ha a cselekvés a múltban történt, de hatása van a jelenre.

(Ha  nincs jelenre kiható eredmény, Simple Pastot használunk.)

Pl.: The lift has broken down. = A lift elromlott. – Még mindig rossz, így gyalog kell mennünk.

The lift broke down. = A lift elromlott. – De már jó.

 

4. Present Perfectet használunk, ha a cselekvés a múltban történt, de kapcsolata a jelennel még fennáll, azaz újra megtörténhet.

Pl.. I have seen wolves in the forest. = Farkasokat láttam az erdőben. – Még bármikor láthatok.

I saw wolves in the forest. = A farkasokat kiirtották, többet ez már nem fordulhat elő.

 

5. Present Perfectet használunk, ha a cselekvés egy le nem zárt időszakban történt.

Ebben az esetben le nem zárt időszakra utaló időhatározókat használunk. (ever, never, always, often, already (kijelentésben), yet (kérdésben, tagadásban), just, lately, recently)

Pl.: Have you ever fallen off a horse? = Estél már le lóról? – Ha az alany még lovagol, azaz eddig is bármikor megtörténhetett, de ezután is megtörténhet.

Did you ever fall off a horse? = Ha az alany már nem lovagol, azaz ezután már nem történhet meg, csak a múltban történhetett.

A today, this morning/afternoon/evening/week etc. időhatározókat csak akkor használhatjuk Present Perfecttel, ha az adott időszak még nem zárult le.

Pl.: I haven’t seen Tom this morning. = A “morning” kb du.1 óráig terjedő időszakot jelent. Tehát ha 1 óra előtt beszélünk, akkor még nem zárult le az időszak ( majd 1-kor fog), így P.P. használható. 1óra után már egy lezárult időszakot jelöl a “morning”, mivel már elmúlt, ezért múlt idő használandó. Ugyanez vonatkozik a többi fent említett időhatározóra.

 

6. Present Perfectet használunk, ha a cselekvés a múltban kezdődött, és a jelen pillanatban is tart.

Jellemző időhatározók: for (időtartam), since (időpont), all day/night/week, all my life etc., all the time, always, lately, recently, never.

Pl.: We have waited all day. = Egész nap vártunk. ( és még mindig várunk.)

He has been in the army for two years. = Két éve katona. (és még mindig az.)

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb