Kezdő Angol

A ‘to be’ múlt ideje – volt, de már elmúlt…

Kezdjünk ismerkedni a múlttal!

A létige ’to be’ múlt idejű formái (‘volt’)

I was We were
You were You
He was They
She
It

 

Tagadásban:

I was not We were not
You were not You
He was not They
She
It

 

Kérdés (fordított szórend)

Was I we
Were you you
he Were they
Was she
it

 

Rövid válaszok:

Was I… ? Yes, I was. No, I wasn’t.
Were you… ? Yes, you were. No, you weren’t.
Was he… ? Yes, he was. No, he wasn’t.
Was she … ? Yes, she was. No, she wasn’t.
Was it … ? Yes, it was. No, it wasn’t.
Were we… ? Yes, we were. No, we weren’t.
Were you… ? Yes, you were. No, you weren’t.
Were they… ? Yes, they were. No, they weren’t..

 

A múlt idő leggyakrabban használt időhatározói a következőek:

yesterday – tegnap

the day before yesterday – tegnapelőtt

last week – múlt héten

last month – múlt hónapban

last year – múlt évben

last ….. – múlt ….

1 week ago – egy héttel ezelőtt

two months ago – két hónappal ezelőtt

….. ago – …. (idővel) ezelőtt

 

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb