Nyelvtan

Vonatkozói mellékmondat – Relative clauses – Defining

Vonatkozói mellékmondat az angolban - szűkítő értelmű

Vonatkozói mellékmondat az angolban – Relative clause

A vonatkozó mellékmondatoknak két fajtája van a bővítő és a szűkítő értelmű mellékmondatok. A névmások használata az alárendelés típusától függ.defining

Szűkítő vagy korlátozó értelmű mellékmondatok
( Defining relative clauses)

A szűkítő értelmű mellékmondatot tartalmazó összetett mondatokban a mellékmondat feltétlen szükséges ahhoz, hogy a főmondat jelentését megértsük.
Pl.: My friend who is in London wrote me a letter yesterday.
Ha ebben az esetben elhagyjuk a szűkítő értelmű mellékmondatot, nem tudjuk, hogy melyik barát írta a levelet, a főmondat lényege nem egyértelmű. De a baráti körömből szóba jöhető emberek számát a mellékmondat segítségével leszűkítettem egyre, arra, aki most Londonban van.
Fontos:
– a szűkítő értelmű mellékmondat közvetlenül a jelzett szó után áll és a főmondat és a mellékmondat között nincs vessző!

A szűkítő értelmű mellékmondatban használt vonatkozó névmások:

alanyesetben tárgyesetben birtokosesetben

élőlényre who/that whom/who/that/- whose
élettelen dologra which/that which/that/- whose/of which

A vonatkozó névmás elhagyható tárgyesetben.

The man who robbed you was arrested.
The man that robbed you was arrested.

The man whom I saw yesterday was a filmstar.
The man who I saw yesterday was a filmstar.star
The man that I saw yesterday was a filmstar.
The man I saw yesterday was a filmstar.

The film is about a spy whose wife betrays him.

The film which is in the Plaza now is boring.
The film that is in the Plaza now is boring.

The car which I hired broke down.
The car that I hired broke down.
The car I hired broke down.

The house whose walls were made of glass is empty now.
The house the walls of which were made of glass is empty now.
(elég ritka)

Elöljárós tárgyesetben vagy az “elöljárószó + which” szerkezetet használjuk, vagy ugyanazokat a vonatkozó névmásokat, mint tárgyesetben, csak az elöljárószó az ige után áll. A vonatkozó névmás ebben az esetben is elhagyható.
Pl.: The ladder on which he was standing began to slip.ladder
The ladder which he was standing on began to slip.
The ladder that he was standing on began to slip.
The ladder he was standing on began to slip.

Vonatkozó határozók:

WHEN – helyettesíti az on/in which elöljárós szerkezetet.
Pl.: The day when they arrived was my birthday.
The day on which they arrived was my birthday.

WHERE – helyettesítheti az in/at which elöljárós szerkezetet.
Pl.: The hotel where they were staying was a terrible place.
The hotel in which they were staying was a terrible place.

WHY – helyettesítheti a for which elöljárós szerkezetet.
Pl.: The reason why he stole the money is unknown.
The reason for which he stole the money is unknown.

THAT vonatkozó névmás áll az everything, something, anything, the only thing, none, little, few, much, only és a felsőfok után.
Pl.: The only thing that counts is his love.

WHAT vonatkozó névmást használunk, akkor és csak akkor, amikor a mondatban nincs kitéve az a főnév, amire a névmás vonatkozik.
Pl.: I couldn’t hear what you told me.
DE: I couldn’t hear the gossip that you told me.
vagy
I couldn’t hear the gossip you told me.

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb