Nyelvtan

There is – there are szerkezet

There is - there are szerkezet az angolban

There is / there are

(ott) van / (ott) vannak

Egyes szám esetén a there is, többes szám (egynél több dolog) esetén pedig a there are szerkezetet használjuk, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy valami van valahol, azaz valami létezik (és a létezése a lényeg).

Pl.: There is a glass on the table. – Van egy pohár az asztalon.

There are six people in the room. – Hat ember van a szobában.

Tagadáshoz a not szót használjuk:

Pl.: There is not (isn’t) any money on the table. – Nincs pénz az asztalon.

There are not (aren’t) any birds on the tree. – Nincsenek madarak a fán.

Kérdésnél fordított szórendet használunk:

Pl: Is there a glass on the table? – Van pohár az asztalon?

Are there six people in the room? – Hat ember van a szobában?

 

Nem összekeverendő az it is / they are szerkezetekkel, melyeket akkor használunk, ha valamire utalunk.

Pl: It is a glass on the table. – Az egy pohár az asztalon.

 

De ha csak a létigét (is/are) használjuk, a jelentés így változik:

A glass is on the table. – Egy pohár van az asztalon.

The glass is on the table – A pohár az asztalon van.

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb