Simple Past – Egyszerű múlt gyakorlás

Írd át a mondatokat múlt időbe. Használd a jelen idejű mondatban lévő ige múlt idejét.

Többször is megcsinálhatod a tesztet, a mondatok változnak.
We dance at parties every Friday.

We at a party last Friday.

They usually come on Tuesday.

They on Wednesday last week.

I always cry at sad films.

I at a sad film yesterday evening.

We go to bed at 10.

We to bed at 9 yesterday.

They ususally meet at parties.

They first at a concert.

They cook pasta on Mondays.

They pasta last Monday.

She cleans the house at the weekend.

She the house last weekend.

You often help your friends.

You your friends yesterday.

We usually travel to the mountains in winter.

We to the mountains last winter.

We have a Porsche.

We a Mercedes 2 years ago.

'Fel a tetejéhez' gomb