Nyelvtan

Jövő idő kifejezése – Future tenses

A jövő idő kifejezési formái - Future forms

1. Egyszerű jelen

2. Folyamatos jelen

3. “to be going to”

4. Egyszerű jövő (Future Simple)

1. Egyszerű jelen

Használhatjuk:

a)   egy előre eltervezett jövőbeni cselekvés vagy cselekménysor esetén időhatározóval.

Pl.: The boys start school on Monday.

I leave tonight.

b)   időhatározói mellékmondatokban, a jövő idő kifejezésére.

Pl.: I will tell him when he comes home.

2. Folyamatos jelen

Használhatjuk a közeli jövőben, konkrét időpontban történő, előre eltervezettt, határozott szándékú cselekvés kifejezésére.

Pl.: Bob and Bill are meeting tonight. – Bob és Bill ezt már megbeszélték és elhatározták.

Különbség a folyamatos és az egyszerű jelen között:

–   Az egyszerű jelen személytelenebb, mint a folyamatos.

Pl.: I am leaving tonight. – Én döntöttem úgy, hogy elmegyek.

I leave tonight. – Nem biztos, hogy én döntöttem el, csak egy terv része.

–   Az egyszerű jelen hivatalosabb (formálisabb).

 

3. “to be going to”

Használhatjuk:

a)     jövőbeni szándék kifejezésére. Ilyen esetben a cselekvés előre elhatározott és konkrét időben fog történni.

Pl.: I am going to see Tom tonight. – Szándékomban áll találkozni Tommal, de ezt nem biztos, hogy meg is beszéltem vele.

I am seeing Tom tonight. – Meg is egyeztünk.

b)     az alany szándékának hangsúlyozására.

Pl.: He is going to be a dentist when he grows up.

c)     időhatározó nélkül is állhat, ilyen esetben a közeli jövőre utal.

Pl.: He is going to lend me his bicycle.

 

4. Egyszerű jövő idő (Future Simple)

Az egyszerű jelen időhatározó nélkül is használható, általában a beszélő véleményét, meggyőződését, töprengését fejezi ki  a jövőbeli cselekvésről.

a)   A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére.

Pl.: He will meet her at four.

b)   Szokásos ismétlődő jövőbeni cselekvés kifejezésére.

Pl.: He will do the shopping every week.

c)  Ígéret, jóslat esetén, illetve ha a beszélő úgy gondolja, hogy egy esemény bekövetkezik (vagy nem) azaz vélemény esetén.

Pl.: I think it will rain tomorrow.

If you break a mirror, you won’t get married for 7 years.

 

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb