Nyelvtan

Folyamatos jelen – Present Continuous

Folyamatos jelen igeidő használata - Present Continuous

Képzése:

A folyamatos jelen időt a “be” ige jelen idejű ragozott alakjával és az ige “-ing”-es alakjával képezzük.Kérdésnél fordított szórendet használunk, tagadásnál pedig a “not” tagadó szót.

 

I am (I’m) working I am not (I’m not) working am I working?
you are (you’re) working you are not (aren’t) working are you working?
he, she, it is (he’s, she’s, it’s) working he, she, it is not (isn’t) working is he/she/it working?
we are (we’re) working we are  not (aren’t) working are we working?
you are (you’re) working you are not (aren’t) working are you working?
they are (they’re) working they are not (aren’t) working are they working?

Képzési szabályok:

Ha az ige “e”-re végződik, akkor az “e”-t elhagyjuk és úgy tesszük hozzá az “-ing” ragot, kivéve az age, dye és a singe, illetve az “ee” végződésű szavakat.

Pl.: argue – arguing          hate – hating

age – ageing               dye – dyeing       singe – singeing

agree – agreeing          see – seeing

Az egy szótagú igéknél, ha azok csak egy magánhangzót tartalmaznak és egyes mássalhangzóra végződnek, a szó végi mássalhangzót megkettőzzük.

Pl.: hit – hitting    run – running   stop – stopping

DE: fool – fooling         turn – turning

A két vagy több szótagú igéknél is megkettőződik a szó végi mássalhangzó, ha az utolsó szótagban csak egy magánhangzó van, egyes mássalhangzóra végződik és az utolsó szótagra esik a hangsúly.

Pl.: admit – admitting    begin – beginning  prefer – preferring

DE: enter – entering   belong – belonging  receive – receiving

A szó végi “l” egyes magánhangzó után mindig megkettőződik. (kivéve az amerikai angolban)

Pl.: travel – travelling    signal – signalling

A szó végi “y” változatlan marad, de az “ie” végű igéknél az “ie” “y”-ra változik.

Pl.: stay – staying   carry – carrying

die – dying        lie – lying

Leggyakrabban használt időhatározói:

now, just now, at the moment

Használata:

A jelen pillanatban végbemenő folyamatos vagy pillanatnyi cselekvés kifejezésére.

Pl.: It is raining.

What’s the baby doing? – She is tearing up my favourite magazine.

A jelen bizonyos időszakára jellemző cselekvés kifejezésekor.

Pl.: He is teaching French on the university. (most, folyamatosan, de nem feltétlen a beszéd

pillanatában is.)

Használhatjuk a közeli jövőben történő, határozott szándékú cselekvés kifejezésére, illetve ha a cselekvés egy program része (leggyakoribb időhatározók ilyen esetben: tonight, tomorrow, at ….. o’clock, next week).

Pl.: I am meeting Peter tonight.

Are you doing anything tomorrow afternoon? – Yes, I’m playing tennis with Ann.

Használhatjuk gyakran ismétlődő cselekvések esetén az “always”-szel, ha a cselekvés ismétlődő jellege zavarja a beszélőt, vagy ő azt túlzottnak érzi.

Pl.: Tom is always going away for weekends. – Ebben az esetben Tom gyakran megy el

hétvégenként, de nem feltétlen minden hétvégén. A beszélő véleménye szerint ez azonban

túl gyakori cselekvés és feltehetőleg zavarja őt. (Tom always goes away at weekends.=

Tom minden hétvégén elmegy, szokásos ismétlődő cselekvés, vélemény kifejezése nélkül.)

I/we +always+present continuous használata esetén az ismétlődő cselekvés gyakran véletlenszerű.

Pl.: I’m always making that mistake.

Használható egy meghatározott időponttal összefüggésben is, hogy egy olyan cselekvést fejezzen ki, amely ez előtt az időpont előtt kezdődött, és utána is folytatódni fog. (Általában a napi tevékenységek leírásánál és elbeszélésekben használjuk.)

Pl.: At six I am bathing the baby.

Általában nem használjuk folyamatos alakban a következő igéket:

a.) Érzékelést kifejező igék:

hear, see, smell, notice – eredeti jelentésükben,  observe (észrevesz jelentésben), illetve a feel (érezni, gondolkodni), look (vmilyennek kinézni), look on (vmilyennek tekinteni), look down on (lenézni vkit) és taste (vmilyen ízűnek lenni).

Kivételek:

feel: – használható folyamatos alakban, ha “megérinteni, tapintani” jelentésben

használjuk.

Pl.: The doctor is feeling her pulse now.

look at: – megnézni, megtekinteni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: Why are you lookig at me?

look for: – keresni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: I’m looking for my books.

look on: – nézni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: He was looking on the tv all night.

look out: – keresni, vigyázni, figyelni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: I’m looking out for a better job.

smell: – megszagolni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: Why are you smelling the milk?

taste: – megkóstolni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: She is tasting the soup to see if it is ready.

see: – találkozni valakivel, meglátogatni jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: I am  seeing my doctor tomorrow.

see sy to somewhere: – elkísérni vkit vhova jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: Bill is seeing me to my hotel after the party.

hear: – hivatalos meghallgatás jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: The court is hearing evidence this afternoon.

b.) Érzelmeket kifejező igék:

adore, appriciate (értékelni jel.), care for (szeretni vkit jel.), desire, dislike, like, fear, hate, love, respect, value, want, wish.

Kivételek:

care for: – törődni vkivel jelentésben használható folyamatos alakban.

value: – felértékelni jelentésben használható folyamatos alakban.

c.) Gondolkodást kifejező igék:

agree, appriciate (megérteni jel.), believe, expect (gondol, hisz jel.), feel (gondol jel.), forget, know, mean, realize, recognize, remember, see (megérteni jel.) suppose, think (vmilyen véleményen lenni), trust (hinni, bízni vkiben), understand.

Kivételek:

think: – gondolkozni értelemben, ha nem kapcsolódik hozzá vélemény, akkor használható

folyamatos alakban.

Pl.: What are you thinking about? – Mire gondolsz?

What do you think of it? –  Mi a véleményed róla? – nincs folyamatos alak!

expect: – várni vmire jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: She is expecting a letter.

d.) Birtoklást kifejező igék:

belong, owe, own, possess

e.) A segédigék

Kivételek:

be: – szenvedő szerkezetben használható folyamatos alakban.

Pl.: They are carrying him. – He is being carried.

– néhány melléknévvel szintén használható folyamatos alakban.

Ezek közül a leggyakoribbak:

quiet                     annoying               unhelpful

noisy                    clever                    irritating

good                     stupid                    mysterious

bad                       difficult                optimictic

wise                       funny                    pessimistic

foolish                   helpful                 polite

selfish                     unselfish              formal

Pl.: Tom is being foolish. (Tom most hülyén viselkedik.)

Tom is foolish. (Tom általánosságban véve hülye.)

have: – venni, kapni, szerezni, adni, szórakoztatni, tapasztalni, élvezni, étkezni etc.

jelentésben használható folyamatos alakban.

Pl.: We are having dinner now.

I am having a bath.

We are having a good time tomorow.

f.) Egyéb igék:

appear (tűnik), consist, contain, keep (folytatni), matter, seem, sound (tűnik)

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb