Nyelvtan

Befejezett múlt idő Past Perfect

Befejezett múlt idő Past Perfect használata

Befejezett múlt idő/Régmúlt (Past Perfect Tense)

Képzése

“had” + az ige harmadik alakja.

Pl.: I had worked …

 

Kérdezésnél fordított szórendet használunk.

Pl.: Had he worked ….

Tagadásnál a “not” tagadószót használjuk.

Pl.: I had not (hadn’t) worked….

Használata:

1. A befejezett múlt idő, mint a befejezett jelen idő múlt idejű megfelelője.

Pl.: Ann has just left. – When I arrived Ann had just left.

Használható, ha a cselekvés egy múltbeli időpont előtt kezdődött és

 

a.)     abban a múltbeli időpontban még tartott,

Pl.: Ann had lived in that house since she was born.

 

b.)     éppen akkor ért véget,

Pl.: Peter, who had waited for an hour, was very angry when her sister turned up.

 

c.)      vagy kicsivel hamarabb ért véget.

Pl.: He had served in the army for ten years, then he retired and married. His children were now at school.

2. A befejezett múlt idő használható akkor is, ha a múltbeli időpontban beszélő alany egy régebbi cselekvést fejez ki.

Pl.: Tom was 23 when our story begins. His father had died five years before and since Tom had lived alone.

3. Használható két múlt idejű cselekvés közül a régebbi kifejezésére (előidejűség).

Pl.: After I had had breakfast I went to school.

Jellemző időhatározók

when, before, after, till, until, as soon as

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb