Nyelvtan

Angol segédigék – Auxiliaries

Angol segédigék nyelvtani leírása

Alapvető segédigék (Auxiliaries)

to be:

A “to be” állhat a mondatban főigeként (ilyenkor létezést jelent), illetve segédigeként, amikor önálló jelentése nincs, csak a mondat főigéjének értelmét módosítja.

Segédigeként használhatjuk:

1.       a folyamatos igeidők képzésére

Pl.: I was reading when he came in.

2.       a szenvedő szerkezet képzésére

Pl.: This book was written by Stephen King.

3.       infinitive-vel (to be to) a következő módon:

a)       Parancs kifejezésére:

Pl.: You are to come back till seven.

No one is to leave this building without the permission of the police.

Wait till I come. – He says that we are to wait till he comes.

b)       Instrukció, kérés kifejezésére:

Pl.: Where are we to go?

Where shall I put it? – He asked where he was to put it.

c)       Terv, intézkedés esetén:

( a múlt idejű alak meg nem történt , el nem végzett cselekvésre utal.)

Pl.: She is to be married next month. – Nem tudjuk megtörtént-e.

They were to meet at the bus stop. – Úgy volt, de nem történt meg.

d)       A tagadó alakot tiltás esetén:

Pl.: You are not to park here.

e)       Az “about”-tal az azonnali jövő kifejezésére

Pl.: They are about to start. – They are just going to start.

 

to have

A “have” is állhat a mondatban főigeként (jelentése: birtokolni), illetve segédigeként.

Segédigeként használhatjuk:

1.       A befejezett igeidők képzéséhez:

Pl.: I have been to London last year.

2.       A műveltetésnél:

Pl.: I had my car mended yesterday.

3.       A “had better” kifejezésben (jelentése: kellene; jobb lenne, ha)

A “had better” jelentése hasonlít a “should”-hoz, de annál erősebb, általában külső kényszert fejez ki, illetve azt, hogy ha a cselekvést nem végzik el, annak negatív következménye lesz. A kifejezés után to nélküli infinitive áll.

Pl.: You had (You’d) better give up smoking.

You had better not miss the last train.

Hadn’t you better ask him first?

Függőbeszédben a kifejezés ugyanabban az alakban marad.

Pl.: He thought he had better get a vacation job.

 

to do

A “do” is állhat a mondatban főigeként (jelentése: tenni, csinálni), illetve segédigeként.

Segédigeként használhatjuk:

1.       Egyszerű jelen és múlt idő esetén a kérdés és a tagadás képzésére:

Pl.: Did you sleep well last night?

I don’t care of you.

2.       “to” nélküli infinitivvel állításban nyomatékosításra:

Pl.: Do sit down.

I did see him.

3.       Szóismétlés elkerülésére

a)   Rövid válaszokban

He didn’t go. –  No, he didn’t.

b)   Kiegészítő megjegyzésekben.

Bill likes golf and Tom likes golf too. – Bill likes golf and Tom does too.

He likes pop music but I don’t.

Tom never goes to concerts, neither does his wife.

She doesn’t eat but her husband does.

c) Utókérdésekben

He lives here, doesn’t he?

Kapcsolódó leckék

'Fel a tetejéhez' gomb