Nyelvtan

Angol segédigék – Auxiliaries

Angol segédigék nyelvtani leírása

Alapvető segédigék (Auxiliaries)

to be:

A “to be” állhat a mondatban főigeként (ilyenkor létezést jelent), illetve segédigeként, amikor önálló jelentése nincs, csak a mondat főigéjének értelmét módosítja.

Segédigeként használhatjuk:

1.       a folyamatos igeidők képzésére

Pl.: I was reading when he came in.

2.       a szenvedő szerkezet képzésére

Pl.: This book was written by Stephen King.

3.       infinitive-vel (to be to) a következő módon:

a)       Parancs kifejezésére:

Pl.: You are to come back till seven.

No one is to leave this building without the permission of the police.

Wait till I come. – He says that we are to wait till he comes.

b)       Instrukció, kérés kifejezésére:

Pl.: Where are we to go?

Where shall I put it? – He asked where he was to put it.

c)       Terv, intézkedés esetén:

( a múlt idejű alak meg nem történt , el nem végzett cselekvésre utal.)

Pl.: She is to be married next month. – Nem tudjuk megtörtént-e.

They were to meet at the bus stop. – Úgy volt, de nem történt meg.

d)       A tagadó alakot tiltás esetén:

Pl.: You are not to park here.

e)       Az “about”-tal az azonnali jövő kifejezésére

Pl.: They are about to start. – They are just going to start.

 

to have

A “have” is állhat a mondatban főigeként (jelentése: birtokolni), illetve segédigeként.

Segédigeként használhatjuk:

1.       A befejezett igeidők képzéséhez:

Pl.: I have been to London last year.

2.       A műveltetésnél:

Pl.: I had my car mended yesterday.

3.       A “had better” kifejezésben (jelentése: kellene; jobb lenne, ha)

A “had better” jelentése hasonlít a “should”-hoz, de annál erősebb, általában külső kényszert fejez ki, illetve azt, hogy ha a cselekvést nem végzik el, annak negatív következménye lesz. A kifejezés után to nélküli infinitive áll.

Pl.: You had (You’d) better give up smoking.

You had better not miss the last train.

Hadn’t you better ask him first?

Függőbeszédben a kifejezés ugyanabban az alakban marad.

Pl.: He thought he had better get a vacation job.

 

to do

A “do” is állhat a mondatban főigeként (jelentése: tenni, csinálni), illetve segédigeként.

Segédigeként használhatjuk:

1.       Egyszerű jelen és múlt idő esetén a kérdés és a tagadás képzésére:

Pl.: Did you sleep well last night?

I don’t care of you.

2.       “to” nélküli infinitivvel állításban nyomatékosításra:

Pl.: Do sit down.

I did see him.

3.       Szóismétlés elkerülésére

a)   Rövid válaszokban

He didn’t go. –  No, he didn’t.

b)   Kiegészítő megjegyzésekben.

Bill likes golf and Tom likes golf too. – Bill likes golf and Tom does too.

He likes pop music but I don’t.

Tom never goes to concerts, neither does his wife.

She doesn’t eat but her husband does.

c) Utókérdésekben

He lives here, doesn’t he?

Címke

Kapcsolódó leckék

Back to top button
Close