Őnéletrajz írása - CV

Angol önéletrajz írása – Writing a CV

Segítség az angol önéletrajz megírásához

 

Curriculum Vitae

 

  Fotó.

(Igazolványkép, nem nyaralós,

fürdőruhás, kivéve, ha modellnek

jelentkezel. De mosolygós lehet!

Az mindig pozitív.)

Personal information Személyes információk.
First name/ Surname Keresztnév/ Vezetéknév
Address Cím: házszám, utca, irányítószám, város, ország.

Az utca/város nevét ne fordítsuk, de az országét igen.

Telephone(s) Mindig ország és körzet kóddal írjuk. Mobile: Mobil szám.
E-mail Olyat célszerű írni, amit rendszeresen nézünk is.
Nationality Nemzetiség
Date and place of birth Születési hely és idő: a nap/hónap/ év, hely
Work experience Munkahelyek – a legutolsóval kezdjük és a pályázott munka szempontjából fontosakat soroljuk fel, időrendben visszafelé. Minden felsorolt munkahelynél az alábbi információk a legfontosabbak, ezeket külön-külön adjuk meg.
Dates Mettől- meddig (hónap/év megadása célszerű)
Occupation or position held Foglalkozás/beosztás
Main activities and responsibilities Felsorolásszerűen vagy rövid mondatokban kifejtve a főbb tevékenységek és feladatok.
Name and address of employer A munkáltató neve és címe (cím angol formátum szerint, a cégnevet nem fordítjuk)
Education and training Iskolák, képzések – a legutolsóval kezdjük és a pályázott munka szempontjából fontosakat soroljuk fel, időrendben visszafelé. Minden felsorolt képzésnél az alábbi információk a legfontosabbak, ezeket külön-külön adjuk meg.
Dates Mettől- meddig
Title of qualification awarded Végzettség
Principal subjects/occupational skills covered Főbb tantárgyak vagy szakirány vagy szak vagy készségek
Name and type of organisation providing education and training Az iskola/képző neve, esetleg város, ha fontos (pl külföldi szakmai gyakorlatnál érdemes beírni)
Personal skills and competences Személyes készségek és kompetenciák
Mother tongue(s) Anyanyelv
Other language(s) Idegennyelv ismeret
Self-assessment – Önértékelés Understanding* Speaking* Writing*
European level (CEF) Listening Reading Spoken interaction Spoken production
Idegennyelv 1 (pl angolJ)
Idegennyelv 2 (pl német/orosz stb)
* kitöltési segítség lsd: lent.
Social skills and competences A pályázott munka szempontjából fontos szociális készségek, tulajdonságok felsorolása. (pl csapatjátékos vagy önállóan dolgozni képes, vezetői attitűd stb). Egy-egy mondatban kifejtve, mikor, hogyan bizonyította a készségek meglétét.
Organisational skills and competences A pályázott munka szempontjából fontos szervezési készségek, tulajdonságok felsorolása egy-egy mondatban kifejtve, mikor, hogyan bizonyította a készségek meglétét.

Egyéb készségeket is beírhatunk, a pályázott munka típusától függően.

Computer skills and competences Számítógépes ismeretek
Other skills and competences   Bármilyen más, a munka szempontjából fontosnak tartott készség, képesség, tulajdonság rövid leírása.
Driving licence Jogosítvány kategóriája (ha fontos, megszerzés éve)
Additional information Bármilyen más, a munka szempontjából fontosnak tartott információ, pl. referencia kérésének elérhetősége vagy esetleg érdeklődési kör, hobbik (röviden).
Annexes Csatolt dokumentumok felsorolása (pl.: Motivációs levél, bizonyítvány másolatok, referenciák)

 

* kitöltési segítség az idegennyelvtudás értékeléséhez:

 

A Közös Európai Referenciakeret (CEF = Common European Framework of References) alapján szokás manapság megadni a nyelvtudásunk szintjét.

Külön értékeljük a megértést (Understanding) – ezen belül a hallás utáni értést és az olvasás utáni értést -, illetve a beszédkészséget (beszélgetés és prezentáció) és az íráskészséget.

 

Szintek:

A1 – kezdő – basic knowledge

A2 – alapszintű tudás – moderate knowledge

B1 – magyar alapfok – sufficient knowledge

B2 – magyar középfok –  independent user

C1 – magyar felsőfok – fluent / proficient user

C2 – anyanyelvi szint – bilingual / native / proficient user

 

Önéletrajz minta letöltése >

 

'Fel a tetejéhez' gomb